• převzaly spoluzodpovědnost za budoucí generace
  • příkladně propojují, sdílejí a posouvají kupředu vzájemnou spolupráci firem a škol
  • aktivně spolupracují s jednotlivými stupni škol v našem kraji
  • odhalují a ukazují budoucí cestu, motivují, inspirují, pomáhají měnit myšlení

VÝSLEDKY III. ROČNÍKU SOUTĚŽE 2019


KATEGORIE FIRMY

     Tieto Czech s.r.o.

Platinové ocenění

          Finidr s.r.o.

Zlaté ocenění

  SmVaK Ostrava a.s.

Stříbrné ocenění

     Tatra Trucks a.s.

Zvláštní ocenění za originální projekt


KATEGORIE ŠKOLY

 Vysoká škola báňská - Technická univerzita
             Ostrava

Platinové ocenění

         Střední odborná
     škola AHOL s.r.o.
 

Zlaté ocenění

 Vyšší odborná škola
       Goodwill s.r.o.
​​​​​​​

Stříbrné ocenění


KATEGORIE SPOLEČNÉ PROJEKTY

        Kulturní zařízení
         Ostrava - Jih
 

Platinové ocenění

        Sdružení důlních
      a strojírenských
          technologií

Zlaté ocenění

 Vysoká škola báňská - Technická univerzita
             Ostrava

Zvláštní ocenění za originální projekt

Další ocenění proběhne v roce 2021

konference schoolfriendly 

11.3.2020 od 9:00 do 13:00

Vystoupí zástupci oceněných firem a podělí se o své zkušenosti ze spolupráce firem a škol.
Program moderuje garant School friendly – Radka Šušková.

Akce je určena všem, kdo se chtějí inspirovat jak podporovat spolupráci škol, firem a institucí.

Místo konání:

New Dimension, s.r.o., Havlíčkova 233, Frýdek-Místek

Účastnický poplatek:

300 Kč včetně DPH na osobu nebo
500 Kč včetně DPH pro 2 účastníky z jedné firmy

Poplatek bude použit pro občerstvení po dobu celé akce

číslo účtu 25805761/0100, variabilní symbol 300

kontakt

Vytvořte si  web zdarma