• převzaly spoluzodpovědnost za budoucí generace
  • příkladně propojují, sdílejí a posouvají kupředu vzájemnou spolupráci firem a škol
  • aktivně spolupracují s jednotlivými stupni škol v našem kraji
  • odhalují a ukazují budoucí cestu, motivují, inspirují, pomáhají měnit myšlení

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

vyhlašuje V. ročník soutěže pro ocenění firem, které spolupracují a podporují různé typy škol.
Společným jmenovatelem ve všech kategoriích bude podpora spolupráce škol a firem v našem Moravskoslezském kraji.

 

Ocenění nejúspěšnějších firem proběhne v prosinci na slavnostním galavečeru REGION PRO SEBE.
Garantem ocenění je Radka Šušková, vedoucí sekce vzdělávání SRMSK.

FIRMY

Oblast je určena firmám, které aktivně spolupracují s jednotlivými stupni škol v našem kraji. Příkladně propojují a posouvají kupředu vzájemnou spolupráci firem a škol a převzaly spoluzodpovědnost za budoucí generace

ŠKOLY

Oblast je určena školám, které dokáží vytvářet pro firmy prostředí, které reflektuje měnící se podmínky na trhu práce. Příkladně ukazují, jak dokáží flexibilně spolupracovat podle požadavků zaměstnavatelů v MSK.

SPOLEČNÉ PROJEKTY

Oblast je určena skupinám, které mohou tvořit školy, firmy, zástupci veřejné správy, klastry, asociace a společensky prospěšné organizace s cílem kooperace, která směřuje ke společnému výsledku – kvalitě mladých lidí připravených na praxi.

KRITÉRIA SOUTĚŽE

V rámci soutěže bude hodnocena
inovativnost projektu, dlouhodobá udržitelnost, přidaná hodnota pro zapojené, rozsah spolupráce a celospolečenský dopad.

kategorie v oblasti FIRMY

1. MALÁ - do 25 zaměstnanců
2. STŘEDNÍ - do 250 zaměstnanců
3. VELKÁ - nad 250 zaměstnanců

kategorie v oblasti ŠKOLY

1. MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
2. STŘEDNÍ ŠKOLA
3. VOŠ A VYSOKÁ ŠKOLA

kategorie v oblasti PROJEKTY

1. VÍCE SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ

 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 30.09.2023

PARTNEŘI

Záštitu nad novým ročníkem převzal:

náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Folwarczny

Mediální partner

kontakt

Vytvořte si  web zdarma