V našem kraji se dějí dobré věci

V letošním roce vznikl v Sekci vzdělávání pod Sdružením pro rozvoj MSK inspirativní nápad. Chtěli jsme ukázat, že firmy spolupracují se školami, a že tato spolupráce je přínosem pro obě zúčastněné strany.

Vyhlásili jsme tedy soutěž o ocenění, které získá firma spolupracující s jedním až čtyřmi stupni škol tzn. od mateřských škol až po ty vysoké. Záštitu nad celou akcí udělil náměstek hejtmana pan Stanislav Folwarczny, který se také o celé dění stále zajímal. Vyzývali jsme firmy, aby se do soutěže přihlásily přes webové stránky, které pro tuto příležitost vznikly. Oslovili jsme také školy, aby daly tipy na ty firmy, které s nimi spolupracují.

Výsledkem bylo 23 přihlášených firem velikosti od mikrofirem až po ty velké. Firmy v přihláškách prokazovaly splnění kritérií, které jsme si pro ocenění stanovili. A napsali do přihlášek také něco navíc, co svědčilo o jejich originálním přístupu ke spolupráci. Zájem nás moc těšil a v listopadu zasedla komise, která vybrala 5 firem, které si ocenění plně zasloužily.

Smyslem celé akce, bylo ukázat pozitivní dobré příklady spolupráce firem a škol, a to na všech stupních. Podpořit dobré aktivity, které se dějí, a které mohou být inspirací pro mnohé ostatní, kteří také cítí potřebu společenské zodpovědnosti.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Ceny do soutěže navrhla a vytvořila společnost IdeaHUB. Je to nezisková společnost, která vytváří prostor pro realizace vývojových projektů, na kterých mohou spolupracovat studenti a firmy. Budují tým kreativních lidí, kteří už něco dokázali na poli technických inovací. Vidí smysl v zapojení studentů do reálných projektů už během studia a tím aktivně propojují svět školy a firmy.  Kromě krásného Ocenění získávají sponzorský dar od Světa techniky Dolní Vítkovice – poukazy umožňující vstup do technických expozicí. Dále každý oceněný získává stavebnici CreoKiT, kterou věnuje IdeaHUB. Stavebnice vznikla v rámci aktivity FreeMaterial.info – databáze volného materiálu u firem. 

ArcelorMittal Ostrava a.s.

Největší producent oceli na světě, u nás v MSK je to tradiční firma s novými přístupy. Získávají platinové ocenění za spolupráci se všemi stupni škol – od mateřských až po vysoké školy. Sponzorují řadu škol pro jejich dovybavení. Realizují širokou škálu aktivit, do které je zapojeno mnoho zaměstnanců. Z některých uvedu projekty pro mateřské školy – „Věda je náš kamarád“, výstava pro studenty ve Světě techniky – „Ocel materiál našeho bytí“, kde si s panem Lžičkou můžete vyrobit skutečnou lžičku jako upomínkový předmět anebo soutěž pro vysokoškoláky „Stavění mostů ze špejlí“. V MSK jsou těmi, kdo příkladně propojují všechny generace a tradiční řemeslo pojímají nově.

OSTROJ a.s.

Tradiční výrobce důlních zařízení a dalších strojních produktů. Firma získává zlaté ocenění za významnou spolupráci s třemi stupni škol od mateřských až po vysoké školy.  Ocenili jsme však především aktivity realizované ve třech nižších stupních. Tato firma zaujala svým osobním přístupem k celé spolupráci. Když nakupují stavebnice do školek a škol, vozí je sami zaměstnanci a nesou tak jméno své firmy mezi mládež a povídají si s žáky o technice. Zaměstnanci se také zapojili do pro projektu „Partnerská ZŠ“ od roku 2015, což je spolupráce s 6ti školami v roce kde zaměstnanci vedou kroužky Robotiky a vzájemně sdílejí své technické zkušenosti s žáky i učiteli. Zapojují se aktivně do soutěže „Zlatý pilník“ a „Kovo Junior“. Ve své spolupráci mají především kus srdce a hrdosti na svůj obor.

FINIDR, s.r.o.

Přední evropský producent knih, firma „XL“ v polygrafickém průmyslu, jak ji nazývá její majitel Jaroslav Drahoš. Jedná se o tradiční produkt – knihy, lidé ve firmě jsou však odborníci v netradiční technice a v přístupu k inovacím. Firma získává ocenění stříbrné, za významnou spolupráci se dvěma stupni škol, a to základními a středními. Pro žáky základních škol vedou kroužky raketových modelářů, podporují akce různých sdružení podporujících v dětech kladný přístup k technice. FINIDR je generálním partnerem Albrechtovy střední školy, kde v roce 2006 vybudovali nový obr polygrafie. Zaměstnanci se podílejí na výuce, učí učitele technickým znalostem z praxe a podporují soutěže, které škola má pro talentované studenty. Kromě toho podporují celou řadu neziskových organizací a zásobují školky zbytkovým materiálem z výroby knih a tím podporují kreativitu při práci s papírem. Firma je příkladná svým přístupem k regionu, ve kterém sídlí a zaměstnanci jsou součástí mnoha aktivit regionu.

mcePharma s.r.o.

Česká společnost, která vyvíjí inovativní doplňky stravy a funkční potraviny. Všechny jejich formulace se opírají o nejnovější klinické a medicínské poznatky. Ve výrobě používají pouze špičkové aktivní látky a využívají moderní farmaceutické výrobní technologie. A právě tyto trendy využívají schopné a talentované lidi z vysokých škol, které firma vede svými praxemi k aplikovanému výzkumu. Společně se studenty patentují nové přípravky, vedou je k odborné práci a těm nejšikovnějším nabízejí i pracovním místo. Spolupracují velmi aktivně s 6ti vysokými školami. Přesto, že je firma řazena mezi malé podniky, jejich aktivity jsou výrazné a pomáhají tak hledat talenty a rozvíjet jejich pozitivní přístup k novým technologiím výroby a k aplikované vědě. Firma získává bronz.

Zvláštní ocenění udělujeme společnosti Utopia design s.r.o. – RESPIRO. Jedná se o malou firmu s velmi aktivním přístupem ke spolupráci s mládeží. Toto ocenění získávají za spolupráci se ZŠ Otická v Opavě, kde zapojili žáky, rodiče i učitele do výroby nábytku do venkovního altánku. Tento nábytek byl zhotoven ze starých palet a již použité elektroniky. Děti se zapojily do sběru tohoto materiálu a viděli, že se z materiálů, který chtěli vyhodit, dá vytvořit funkční a praktická věc. Toto zapojení mládeže vede k výchově k technické zručnosti i k šetrnému přístupu k životnímu prostředí.

kontakt