V našem kraji se dějí dobré věci

Soutěž ”School friendly”, vznikla jako aktivita Sekce vzdělávání ve Sdružení pro rozvoj MSK a je udílena letos podruhé.

Cílem soutěže bylo ukázat dobrou praxi spolupráce firem a škol.

Velké poděkování patří všem, kdo se s námi podělili o úžasné aktivity, které realizují pro děti a studenty od mateřských škol až po ty vysoké. Ukázali tím, že se máme v kraji čím chlubit.

Viděli jsme inspiraci pro to, jak kreativně a s otevřeným srdíčkem mohou probíhat akce na podporu vzájemného poznávání potřeb škol a firem. Ze všech přihlášených hodnotící komise vybrala 3 firmy, které získají ocenění.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Brose CZ spol s.r.o.   

Společnost je čtvrtý největší dodavatel automobilového průmyslu ve světě, který má více než sto let své existence. S přibližně 3.400 zaměstnanci v Kopřivnici, Rožnově pod Radhoštěm a nově také v Ostravě je Brose CZ největším výrobním závodem s rostoucím počtem a rozsahem centrálních funkcí. Každé druhé nové vozidlo vyráběné kdekoli na světě má nejméně jednu součást z Brose. Brose CZ je hrdé na to, že v letošním roce získala společnost ocenění - mezinárodně uznávanou certifikaci Top zaměstnavatel ČR.
Získávají platinové ocenění za spolupráci se všemi stupni škol – od mateřských až po vysoké školy. Sponzorují řadu aktivit ve školách. Kromě toho však velmi aktivně zapojují své zaměstnance do přímé podpory škol. Realizují projekt „Formule tým“ pro VŠ, realizují program pro střední školy s prvky duálního vzdělávání, na základních školách podporují talentované děti například programem „Technický talent“. U nejmenších rozvíjí technické kompetence, a především lásku k technice. Velmi si vážíme všeho, co firma pro spolupráci se školami v rámci MSK dělá a děkujeme za to.

Ocenění přebral generální ředitel pan Niclas Pfuller a Michaela Tomečková, která spolupráci se školami zastřešuje.

Varroc Lighing Systems

Společnost je prémiový výrobce světelné techniky pro automobilový průmysl. Ve třech lokalitách – Nový Jičín, Rychvald, Ostrava, pracuje téměř 3 000 zaměstnanců a firma stále roste. Firma je globálním centrem vývoje a dodává světelnou techniku předním výrobcům automobilů včetně prémiových značek.
Firma získává zlaté ocenění za významnou spolupráci s třemi stupni škol. Ocenili jsme především spolupráci s mateřskými, středními a vysokými školami. Za připomenutí stojí podpora praktické výuky studentů na středních a vyšších odborných školách. Zapojení zaměstnanců do aktivit pro mateřské školy. Trainee program pro vysoké školy a další celá řada prospěšných akcí, za které děkujeme. 

Ocenění převzala paní Kateřina Holušová, vedoucí vzdělávání a rozvoje.

Continental Powertrain Czech Republic s.r.o.  

Nachází se v malebném prostředí Beskyd, ve  Frenštátě pod RAdhoštem. Je to jeden z největších výrobních závodů skupiny Automotive koncernu Continental. Mají přes 3 200 zaměstnanců a vyrábějí automobilovou elektroniku již 22 let. Výroba je postavena na moderních technologiích s vysokou mírou automatizace.
Firma získává stříbrné ocenění za významnou spolupráci se dvěma stupni škol. Na středních školách je to především podpora technického vzdělávání v oblasti mechatroniky. Na vysokých školách je to pak zajímavý treainee program. A celá řada dalších aktivit, za které děkujeme.

Ocenění převzal generální ředitel pan Knut Staade.

kontakt